Opravy Bratrského sboru

01.02.2011 13:45

Je to Boží dar, využívat dům, který bratři postavili za tímto účelem v centru města již před 450 lety. Ale je to taky nensadný  závazek. Dům je památkově chráněn a není možné jednoduše svépomocí strhnout staré krovy, osadit střešní okna a nabít na střechu asfaltový šindel. Práce musí provádět specializovaná firma, Národní památkový ústav provádí dozor a schvaluje jednotlivé kroky. Dobré je, že můžeme i žádat o peníze z různých dotačních programů.

Na dokončení opravy střechy potřebujeme už jen 550 tisíc Kč. Budem tak mít nejen novou krytinu, ale i hromosvody a klempířské prvky. Současný stav je provizorní, bohužel už druhou zimu. I když nezískáme letos celého půl miliónu, opravíme alespoň část střechy, abychom částečně zastavili zatékání do krovů.

Děkujeme všem brigádníkům, dárcům i samosprávám, které nám vycházejí vstříc a prosíme o trpělivost. Zároveň jsme rádi, že dům i v době přestavby může sloužit městu: Rodinné centrum je otevřeno denně a o víkendu se tu konají programy pro mládež. Prázdná není fara ani o prázdninách. Díky pokojíku pro hosty můžeme poskytnout útočiště i návštěvám ze zahraničí.  Nedělní bohoslužba církve už je jedním jednou z mála setkání čistě duchovního rázu, které dnes Bratrský sbor hostí.     

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode