Otázky a odpovědi

Mohou se faráři ve vaší církvi ženit ?

Duchovní v Jednotě bratrské v České republice jsou všichni ve stavu manželském. Jejich manželky se podílejí na službě ženám a dětem v církvi. Apoštol Pavel napsal ve svém listu Timoteovi v Novém zákoně: 

Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti.(Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?)

Zakladatelé Jednoty žili v celibátu a v určitých okolnostech je tento stav výhodou. Není však doporučován ani upřednostňován. Jan Ámos Komenský žil v manželství a dvakrát, když ovdověl, se znovu se oženil. V 1. Korintským nacházíme následující postoj k uzavírání manželství:
 
Jsi v manželském svazku? Nesnaž se o rozvod. Jsi rozveden? Nesnaž se najít ženu. I když se ale oženíš anebo když se dívka vdá, není to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných potíží. Říkám vám, bratři, už nezbývá moc času. Ať tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo oplakávají, jako by neoplakávali, ti, kdo oslavují, jako by neoslavovali, ti, kdo kupují, jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi. Svobodný se stará o věci svého Pána, aby se líbil Pánu,
33 ale ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělem i duchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se líbila svému muži. Neříkám to proto, abych vás nějak omezoval, ale abych vám pomohl vést počestný život v bezvýhradné oddanosti Pánu.
 

Proč podporujete církevní restituce, tak jak jsou předložené ve vládním návrhu ?

Doposud jsou naši duchovní podporováni státem a neprotestujeme proti tomu.

Jednota bratrská ani v minulosti, ani nyní, tu není rpoto, aby sloužila svým členům, ale celé místní komunitě. 
- Když jsme překládali bibli v 16 století, dělali jsme to pro celý národ,  v tom smyslu odkázal Komenský bibi českou celému národu ve svém Kšaftu.
- Když jsme se po Tolerančním patentu vrátili, opět naše služba byla celému národu a celé místní komunitě v místech, kde jsme měli sbory. Sirotčinec, který jsme otevřeli v Čermné nebyl jen pro křesťanské děti. Tábory, které jsme za první republiky v Ústí n.O. pořádali, nebyly jen pro členy naší církve.
A i dnes většina našich aktivit slouží celé společnosti. Dětské kluby na školách, nízkorpahové kluby, mateřská a rodinná centra, základní a mateřské školy, letní tábory, festivaly atd.
Přijďte se do našich sborů podívat. Jsme součástí této společnosti. Nevydělujeme se. Vnitrocírkevní aktivity platíme z příspěvků našich členů, ale to je jen malý zlomek naší práce.

JSME PRO ODDĚLENÍ CÍRKVE OD STÁTU, ale za podmínek, které jsou dohodnuté církvemi a vládou tak, aby se mohla v přechodném období církev postavit na vlastní nohy a zajistit si vlastní příjmy. 

Chceme být nadále užitečnou součástí společnosti v místech, kde působíme.

Jsem správcem sboru v Ústí nad Orlicí a píšu tyto řádky v budově bratrského sboru, kterou bratři postavili v roce 1553. Jsme vázáni Kristem, jehož život neseme a odkazem našich předchůdců a budeme v něm pokračovat.

Ne placeni státem, ale vyrovnáni se státem, budeme stát na vlastních nohách a pokračovat v práci, která v našem městě začala kolem roku 1500. Kdykoli se přijďte přesvědčit o tom, jak naše služba vypadá a jak nás vnímá naše okolí.
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode