Kurzy Alfa

01.02.2011 13:35

Kurzy Alfa 

V červnu končí kurzy Alfa, které probíhaly každých 14 dní. - Můžete se těšit na další běh, který začne po novém roce 2012 ! 

O co v kurzech Alfa jde ?  Je to příležitost prozkoumat smysl života

Hledáte odpovědi? Kurzy Alfa jsou příležitostí pro každého prozkoumat křesťanskou víru. 

Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata související s křesťanskou vírou.

 

Jak vypadá Kurz Alfa ?

1. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

2. Promluva na dané téma, s návaznou diskuzí ve skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory.

Zkrátka:  Naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte. A zeptat se můžete na cokoliv. Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou

 

Témata promluv

 

Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu)

Kdo je to Ježíš?

Proč Ježíš zemřel?

Jak získat víru?

Proč a jak se modlit?

Proč a jak číst Bibli?

Jak nás Bůh vede?

Kdo je to svatý Duch?

Co svatý Duch dělá?

Jak mohu být naplněn svatým Duchem?

Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?

Jak odolat zlému?

Proč a jak mluvit s druhými o víře?

Uzdravuje Bůh i dnes?

A co církev?

 

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode